„Cosmic Challenge” objęty patronatem Radia Lublin!

Radio Lublin objęło patronatem medialnym program „Cosmic Challenge”!

Dziękujemy za wsparcie i zachęcamy do udziału w programie.

Więcej informacji o nim znajduje się w zakładce „Cosmic Challenge”.