Miesięczne Archiwa: marzec R

3 postów

Zakończył się pierwszy etap programu “Cosmic Challenge”. Dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy przesłali nam prace na temat „Najważniejsze problemy związane z założeniem pierwszej osady ludzkiej w Kosmosie i sposoby ich rozwiązania“! Przystąpiliśmy do oceny prac, wyniki z I etapu pojawią się na naszej stronie nie później niż 6 kwietnia 2020r.

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej został kolejną Instytucją Wspierającą program “Cosmic Challenge”. Jednocześnie informujemy, że Finał programu odbędzie się właśnie na UMCS. Dziękujemy za wsparcie! Więcej informacji o programie znajduje się w zakładce “Cosmic Challenge”.

Program “Cosmic Challenge” został objęty patronatem MARS Society Polska! To polski oddział stowarzyszenia Mars Society -organizacji, która ma na celu doprowadzenie do załogowej misji na Marsa oraz promocję idei jego badań. Organizacja skupia specjalistów z dziedziny astronautyki -takich jak Robert Zubrin, Buzz Aldrin- drugi człowiek, który stanął na Księżycu, naukowców, […]