Miesięczne Archiwa: luty R

1 posta

Rozpoczęła się rejestracja drużyn na Polski Finał World Robot Olympiad ! Planujemy przyjąć po 5-6 drużyn w każdej z 3 grup wiekowych kategorii RoboMission i tyle samo w kategorii Future Innovators. Lojalnie informujemy, że miejsca na Finał rozchodzą się bardzo szybko:) Parterami Polskiego Finału WRO są Uniwersytet EDUTUS i Uniwersytet […]