Baza na Księżycu – Innspace

Zespół Innspace ogłosił konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych – należy zaprojektować bazę księżycową, która będzie przystosowana do zamieszkania przez 10 stałych mieszkańców.

W projekcie należy uwzględnić:
– w jaki sposób pozyskiwana jest woda, energia, tlen oraz pożywienie;
– w jaki sposób są magazynowane i przetwarzane odpady;
– co astronauci robią w ciągu dnia – należy zawrzeć informacje o ćwiczeniach, pożywieniu,
rozrywce, śnie oraz pracy;
– jakie badania mogą prowadzić astronauci na Księżycu;
– w jaki sposób zapewnia się bezpieczeństwo mieszkańcom.

Więcej informacji na stronie https://www.facebook.com/events/1152427921911952

Zapraszamy do udziału w tym super przedsięwzięciu!

Jednocześnie przypominamy, że w najbliższych tygodniach zostaną ogłoszone kolejne trzy edycje naszego programu “Cosmic Challenge”, będą one skierowane do studentów, uczniów szkół ponadpodstawowych i podstawowych – szczegóły wkrótce.