Edu Robotics Cup

Partner WRO Poland- Uniwersytet EDUTUS zaprasza drużyny zainteresowane robotyką i programowaniem do udziału w zawodach online- Edu Robotics Cup.

Do zawodów mogą rejestrować się drużyny z 12 krajów, w tym Polski, w 4 kategoriach wiekowych: Rookie (max. 10 lat), Kids (10-14 lat), Teens (15-19 lat) i Masters (min. 19 lat).

Więcej informacji na stronie https://educup.org