FIRST LEGO League Lubelskie

Kolejny turniej FLL w województwie lubelskim został objęty Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Lubelskiego – Jarosława Stawiarskiego. Zawody odbędą się 14.12.2019r. w Zespole Szkół w Karczmiskach. Początek wydarzenia o godzinie 10.00.

FIRST Lego League to element większej całości – amerykańskiego programu FIRST, który ma na celu rozwój wśród dzieci i młodzieży wiedzy i umiejętności w zakresie STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics). Program ten rozwija także takie umiejętności jak kreatywność, innowacyjność, komunikacja (także w językach obcych), osiąganie złożonych celów itp. We współpracę z FIRST zaangażowane są największe firmy na świecie takie jak 3M, Microsoft, Boeing i instytucje typu NASA i US Army. 

Głównym organizatorem turnieju jest Fundacja „SpaceShip”. Kluczowymi partnerami wydarzenia są  Centrum Współpracy Polska-Wschód i Gmina Karczmiska.