I etap “Cosmic Challenge” za nami!

Zakończył się pierwszy etap programu “Cosmic Challenge”. Dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy przesłali nam prace na temat „Najważniejsze problemy związane z założeniem pierwszej osady ludzkiej w Kosmosie i sposoby ich rozwiązania“!

Przystąpiliśmy do oceny prac, wyniki z I etapu pojawią się na naszej stronie nie później niż 6 kwietnia 2020r.