IAC 2023

Rozpoczęliśmy realizację projektu “Promocja polskiej edukacji kosmicznej na International Astronautical Congress 2023” związanego z naszym udziałem w największym wydarzeniu astronomicznym na świecie – 74th International Astronautical Congress, który tym razem odbędzie się w Baku.

Nasz udział w 74th International Astronautical Congress odbędzie się dzięki wsparciu z Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-20230 PROO, w ramach zadania .

„Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-20230 PROO”

Kwota dofinansowania : 10 000,00 zł.