Klaster Lubelska Medycyna Instytucją Wspierającą “Cosmic Challenge”!

Klaster Lubelska Medycyna został Instytucją Wspierającą konkurs edukacyjny “Cosmic Challenge”. Wspólnie będziemy rozwijać program aby zapewnić mu jak najwyższą jakość.

Cosmic Challenge to ogólnopolski program edukacyjny dot. Kosmosu, skierowany do uczniów szkół podstawowych. Nagrodą w nim będzie sfinansowany przez Organizatora wyjazd dla zwycięzcy programu i rodzica/opiekuna do obserwatorium Gran Telescopio CANARIAS – jednego z największych obserwatoriów astronomicznych znajdującego się na wyspie La Palma.

Więcej informacji o programie, w tym Regulamin, znajdują się w zakładce “Cosmic Challenge”.