Polska Agencja Kosmiczna o finale “Cosmic Challenge”

Na stronie Polskiej Agencji Kosmicznej pojawiła się informacja o Finale programu “Cosmic Challenge”, który realizowany był pod patronatem POLSA. Jednym z członków Jury był Pan Michał Pilecki – Dyrektor Oddziału Terenowego POLSA w Rzeszowie. Dziękujemy!

https://polsa.gov.pl/wydarzenia/13-ostatnie/1306-final-cosmic-challenge?fbclid=IwAR2N-n47dGoGZ-u2x7AP5YqTTpC84UqisaOhNgUDdPi0XT8iwxGYAvUqpAE