Polska Agencja Kosmiczna objęła patronatem “Cosmic Challenge”!

Polska Agencja Kosmiczna objęła swym patronatem nasz innowacyjny program edukacyjny – “Cosmic Challenge”

Program sjest skierowany do uczniów szkół podstawowych z terenu całej Polski i ma na celu m.in. integrację wiedzy na temat Kosmosu z przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi.

W ramach I etapu osoby zainteresowane udziałem w programie będą miały przygotować pracę pisemną nt. „Najważniejsze problemy związane z założeniem pierwszej osady ludzkiej w Kosmosie i sposoby ich rozwiązania”. Prace w ramach I etapu konkursu będzie można przesyłać w okresie 24.02.2020 – 15.03.2020r.

Więcej informacji o programie i jego Regulamin znajduje się w zakładce “Cosmic Challenge”.