Polski Finał World Robot Olympiad – Lublin, 2020

Trwa rejestracja drużyn na Polski Finał zawodów World Robot Olympiad, który ma odbyć się 18.11.2020 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie.

WRO to jedno z największych na świecie wydarzeń związanych z robotyką, w które zaangażowanych jest 75 krajów z całego świata. Zawody są organizowane w kilku kategoriach wiekowych, które obejmują zarówno dzieci w wieku przedszkolnym jak i studentów. Tegoroczna edycja konkursu ma temat przewodni „Climate Squad” i dotyczy ochrony klimatu.

W rozgrywkach ma wziąć udział max. 16 drużyn, w dwóch kategoriach wiekowych: Elementary – 8 drużyn (dzieci do 12 roku życia) i Junior – 8 drużyn (dzieci 13- 15 lat). Członkowie zespołów to uczniowie szkół podstawowych z terenu całej Polski, jeden team składać się będzie z 2- 3 członków drużyny oraz coacha. W chwili obecnej, poprzez stronę www.wropolska.pl , trwa rejestracja drużyn zainteresowanych udziałem w zawodach.

Na dzień 10.09.2020 r. pozostały tylko 2 miejsca w kategorii Elementary i 5 miejsc w kategorii Junior.

Zarejestrowały się drużyny:

Kategoria Elementary:

SPACE BEAVERS 

Skrzydlate roboty

SP2

RoboKen9

Water Tigers

Robołapki

Kategoria Junior:

Skrzydlate roboty 2

ZSP w Zagłobie

ZSP w Zagłobie2

Wszystkie drużyny będą oceniane przez pryzmat jakości i efektywności robotów zbudowanych przez zespoły. Ważnym aspektem zawodów jest to, że wszystkie zespoły będą budować roboty z rozłożonych części, już w czasie zawodów. Ponadto w w dniu turnieju zostanie ogłoszona „zasada-niespodzianka”, do której zespoły będą musiały dostosować konstrukcję robotów. 

Głównym organizatorem polskiego finału jest Fundacja „SpaceShip”. Kluczowym partnerem wydarzenia jest Uniwersytet EDUTUS z Budapesztu. Turniej został objęty patronatem Radia Lublin i TVP Lublin.