Zaczęła się rejestracja na WRO Polska 2023!

Rozpoczęła się rejestracja drużyn na Polski Finał World Robot Olympiad !

Planujemy przyjąć po 5-6 drużyn w każdej z 3 grup wiekowych kategorii RoboMission i tyle samo w kategorii Future Innovators.

Lojalnie informujemy, że miejsca na Finał rozchodzą się bardzo szybko:)

Parterami Polskiego Finału WRO są Uniwersytet EDUTUS i Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, a Patronem Polska Agencja Kosmiczna.

Dziękujemy, że jesteście z nami!