Zwycięzcy “Cosmic Challenge: Pathfinder”

3 marca 2022 r. w Instytucie Informatyki UMCS odbył się kolejny Finał “Cosmic Challenge” organizowany przez Fundację “SpaceShip” we współpracy z obserwatorium astronomicznym Pic du Midi z Francji.

Zwycięzcami tej edycji programu zostali:

Miejsce I: Pani Nina Cielica – III LO w Katowicach

Miejsce II: Pani Daria Geleta – III LO w Gdyni

Miejsce III: Pan Antoni Klejman – XIV LO w Warszawie

Zwycięzcy w nagrodę pojadą do obserwatorium Pic du Midi we Francji.

Opiekunem Merytorycznym i przewodniczącym Jury była dr Natalia Zalewska z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk

Pozostali członkowie Jury:

Pan Michał Pilecki – Polska Agencja Kosmiczna

Pan prof. dr hab. n. med. Jarosław Dudka Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Pani mgr Ewa Borowska – Uniwersytet Warszawski

Pani Anna Bukowska Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Pan Robert Lubański Mars Society Polska

W spotkaniu z członkami Jury wzięła także udział Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia UMCS – prof. dr hab. Dorota Kołodyńska.

Do wstąpienia do Klubu Astronomicznego Almukantarat, który jest Patronem Programu, zachęcała Finalistów Pani Lidia Lappo.

Program został objęty patronatem honorowym Polskiej Agencji KosmicznejCentrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk , Ambasady Francji w PolsceUniwersytetu Medycznego w LublinieAkademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,  Politechniki WrocławskiejZwiązku Pracodawców Sektora Kosmicznego , Astroniki , SatRevolution S.A. , Creotech Instruments S.A., Akademii Leona Koźmińskiego , MARS Society PolskaEuropean Space Foundation , Klubu Astronomicznego Almukantarat oraz patronatem medialnym Urania , Astronomia24Kosmonauta.net , Space24AstroNET i Radia Lublin. Instytucją Wspierającą program jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.

Dziękujemy, że jesteście z nami!

Konkurs  „Cosmic Challenge: Pathfinder” jest elementem projektu „Tarcza Sobieskiego”. Projekt sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków #NOWEFIO