Zwycięzcy Polskiego Finału World Robot Olympiad 2024

W dniu 22.05.2024 odbył się w Lublinie kolejny Polski finał World Robot Olympiad.
Wzięły w nim udział 34 zespoły, spośród których najlepsze okazały się:

Kategoria RoboMission/Elementary:

Miejsce 1 – Tech MAX SP2 3
Miejsce 2- Tech MAX SP2 3 Gracze
Miejsce 3 – Polis Eagles

Kategoria RoboMission/Junior:
Miejsce 1 – Space Beavers I
Miejsce 2 – Tech Max SP2
Miejsce 3 – Tech Max SP2 TL

Kategoria RoboMission/Senior:

Miejsce 1 – New Tech Robo Mouse
Miejsce 2 – Bonzo Team
Miejsce 3 – Grzmot 11

Kategoria Future Innovators:

Miejsce 1 – Tech Max SP2 Alibaba
Miejsce 2 – Polish Dragons
Miejsce 3 – New Tech Mechatronic

Zespoły, które zajęły 1 miejsca w swych kategoriach awansują na Finał Międzynarodowy WRO, który odbędzie się w Turcji, a zespoły z miejsc 2-3 na zawody WRO Open Championship, które odbędą się we Włoszech!

Polskim organizatorem WRO jest Fundacja „SpaceShip” we współpracy z Uniwersytetem Edutus Egyetem. Partnerami Polskiego Finału WRO byli: Województwo Lubelskie i Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Patronami: POLSA Polska Agencja Kosmiczna | Polish Space Agency , PSPA, Miasto Lublin, Thorium Space Technology i Krakowski Park Technologiczny | Krakow Technology Park.

Dziękujemy, że jesteście z nami!