Cosmic Challenge – II edycja

PATRONAT HONOROWY

PATRONAT MEDIALNY

Instytucja Wspierająca

„Cosmic Challange” to program edukacyjny skierowany do dzieci i młodzieży, zainteresowanych tematyką Kosmosu. II edycja programu skierowana jest do uczniów szkół średnich z całej Polski i realizowana jest we współpracy z ośrodkiem Europejskiej Agencji KosmicznejEuropean Space Security and Education Centre.

Challange ma na celu rozwój edukacji interdyscyplinarnej oraz zachęcenie do rozwijania swych pasji i zainteresowań. Nagrodą w konkursie będzie, sfinansowany przez Organizatora, wyjazd  zwycięzców do European Space Security and Education Centre w Redu (Belgia). Opiekunem Merytorycznym II edycji programu jest dr Anna Łosiak – geolog planetarny z Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk.

Program został objęty patronatem honorowym Polskiej Agencji KosmicznejCentrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk , Fundacji Polskiej Akademii Nauk, Ambasady Belgii w Polsce, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Klastra „Lubelska Medycyna”, Polish Space Professionals Association, Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego , MARS Society Polska oraz patronatem medialnym Dziennika Wschodniego, Urania, Astronomia24 i Radia Lublin. Instytucją Wspierającą program jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.

W ramach I etapu konkursu osoby zainteresowane udziałem w programie będą miały przygotować pracę pisemną nt. „Gdzie powinna powstać pierwsza stała baza na Marsie i dlaczego?”. Prace w ramach I etapu konkursu będzie można przesyłać w okresie 01.01.2021 r. – 28.02.2021 r.

Obecna edycja programu jest skierowana do uczniów szkół średnich, lecz dopuszczamy także udział uczniów szkół podstawowych, po wcześniejszym uzyskaniu zgody od Organizatora.

Głównymi celami Konkursu są:

1. Promocja edukacji w zakresie STEM.

2. Integracja wiedzy nt. Kosmosu z przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi.

3. Rozwój kreatywności i innowacyjności wśród dzieci i młodzieży.

4. Promocja praktycznego wykorzystania wiedzy integrującej różne obszary/ przedmioty.

5. Rozwijanie umiejętności rozwiązywania złożonych problemów.

Informacje niezbędne do wzięcia udziału w konkursie, w tym zasady konkursu i kryteria oceny prac konkursowych znajdują się w Regulaminie programu „Cosmic Challenge”, który wraz z załącznikami znajduje się poniżej.”