I edycja

PATRONAT HONOROWY
INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

“Cosmic Challange” to program edukacyjny skierowany do dzieci i młodzieży, zainteresowanych tematyką Kosmosu. Realizowany jest w partnerstwie z Gran Telescopio CANARIAS (http://www.gtc.iac.es), jednym z największych obserwatoriów astronomicznych na Ziemi, znajdującym się na wyspie La Palma. 


Challange ma na celu rozwój edukacji interdyscyplinarnej oraz zachęcenie do rozwijania swych pasji i zainteresowań. Nagrodą w konkursie będzie, sfinansowany przez Organizatora, wyjazd dla zwycięzcy wraz z opiekunem do obserwatorium Gran Telescopio CANARIAS.


Program został objęty patronatem honorowym Polskiej Agencji Kosmicznej i Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk , MARS Society Polska oraz patronatem medialnym TVP 3 Lublin i Radia Lublin. Instytucjami Wspierającymi program zostały: Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej i Klaster Lubelska Medycyna.

W ramach I etapu osoby zainteresowane udziałem w programie będą miały przygotować pracę pisemną nt. „Najważniejsze problemy związane z założeniem pierwszej osady ludzkiej w Kosmosie i sposoby ich rozwiązania”. Prace w ramach I etapu konkursu będzie można przesyłać w okresie 24.02.2020 – 15.03.2020r.


Głównymi celami Konkursu są:
1. Promocja edukacji w zakresie STEM.

2. Integracja wiedzy nt. Kosmosu z przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi.

3. Rozwój kreatywności i innowacyjności wśród dzieci i młodzieży.

4. Promocja praktycznego wykorzystania wiedzy integrującej różne obszary/ przedmioty.

5. Rozwijanie umiejętności rozwiązywania złożonych problemów.


Informacje niezbędne do wzięcia udziału w konkursie, znajdują się w Regulaminie programu „Cosmic Challenge”, który wraz z załącznikami znajduje się poniżej.”

Finał programu “Cosmic Challenge” zaplanowany został na 15 września 2020r na godziny 9.00-16.00. Wydarzenie to odbędzie się na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej przy placu Marii Curie-Skłodowskiej 1 w Lublinie. Wszyscy uczestnicy otrzymają w terminie późniejszym informację o godzinie, o której odbędzie się ich indywidualne spotkanie z członkami Jury. W składzie Jury znajdą się przedstawiciele Polskiej Agencji Kosmicznej, Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, Mars Society Polska, Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej i Miasta Lublin.

Patronat medialny