Projekty

„Tarcza Sobieskiego” to nazwa jednego z gwiazdozbiorów nieba południowego (obecnie częściej nazywanego „Tarczą”), a także tytuł realizowanego przez nas projektu finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020.

W ramach projektu zaplanowano realizację trzech edycji programu „Cosmic Challenge”, stworzenie zasobów „Centrum Kształcenia Online”, oraz utworzenie młodzieżowego Think-Tanku, złożonego z finalistów programu „Cosmic Challenge”.