Cosmic Challenge

W ramach projektu „Tarcza Sobieskiego” odbędą się trzy edycje programu „Cosmic Challenge”:

  • Curiosity (edycja skierowana do uczniów szkół podstawowych)
  • Pathfinder (edycja skierowana do uczniów szkół ponadpodstawowych)
  • Voyager (edycja skierowana do studentów)

Nagrodą w programie będzie wyjazd do Obserwatorium Pic Du Midi we Francji, dla trzech zwycięzców każdej z trzech edycji programu.

Szczegółowe informacje dotyczące każdej z edycji znajdują się w zakładce „Cosmic Challenge”.