Centrum Kształcenia Online

W ramach projektu „Tarcza Sobieskiego” powstało Centrum Kształcenia Online- wykaz wysokiej jakości materiałów edukacyjnych udostępnionych m.in. przez najlepsze uczelnie świata. Są to kursy dotyczące m.in. astronomii, biologii, matematyki i programowania.

https://pll.harvard.edu/course/cs50s-introduction-game-development?delta=0

https://pll.harvard.edu/course/cs50-introduction-computer-science?delta=0

https://pll.harvard.edu/course/cs50s-introduction-artificial-intelligence-python?delta=0

https://pll.harvard.edu/course/health-effects-climate-change?delta=1

https://pll.harvard.edu/course/cs50s-introduction-programming-scratch?delta=0

https://pll.harvard.edu/course/fundamentals-neuroscience-part-1-electrical-properties-neuron?delta=2

https://pll.harvard.edu/course/fundamentals-neuroscience-part-3-brain?delta=2

https://pll.harvard.edu/course/fundamentals-neuroscience-part-2-neurons-and-networks?delta=2

https://www.khanacademy.org/science/cosmology-and-astronomy

https://online.stanford.edu/courses/hstar-y0001-introduction-mathematical-thinking

https://online.stanford.edu/courses/gse-yeduc115-s-how-learn-math-students

https://www.edx.org/course/the-art-of-structural-engineering-bridges

https://pll.harvard.edu/course/cs50s-introduction-artificial-intelligence-python?delta=0

https://pll.harvard.edu/course/quantitative-methods-biology?delta=1

https://pll.harvard.edu/course/cs50s-understanding-technology-0?delta=0

https://pll.harvard.edu/course/cs50s-computer-science-business-professionals-0?delta=0

https://pll.harvard.edu/course/introduction-digital-humanities?delta=2

https://pll.harvard.edu/course/principles-biochemistry-1?delta=2

https://pll.harvard.edu/course/super-earths-and-life?delta=0

https://pll.harvard.edu/course/data-science-probability?delta=2

Poniżej zamieszczamy także opracowanie przygotowane w ramach projektu „Tarcza Sobieskiego”- “Fake news. Jak nie dać się ściemie” dotyczące analizy informacji, krytycznego myślenia i radzenia sobie z fake newsami.