Zwycięzcy “Cosmic Challenge” w ośrodku ESA.

Zwycięzcy jednej z edycji programu “Cosmic Challenge” realizowanego przez Fundację “SpaceShip” – Geralt Wawrzynkiewicz- Raźny, Aleksandra Walczybok i Paweł Rok, w ramach nagrody odbyli wizytę w ośrodku Europejskiej Agencji Kosmicznej – European Space Security and Education Centre – GALAXIA, w Belgii.

Podczas wizyty Geralt, Ola i Paweł mieli możliwość spotkania się ze specjalistami z ESEC – Emma Buckinx, Loris Franchi, Merel Van Walleghem i Marcus De Deus Silva i porozmawiania z nimi na tematy związane ze STEM, Cube Sat i Galileo. Zwycięzcy mieli też okazję zobaczyć Luksemburg i Brukselę. Wyjazd ten nie byłby możliwy bez wsparcia Ariane Dedeban z ESEC – Ariane – dziękujemy!

Dziękujemy też dr Annie Łosiak z ING PAN – Opiekunowi Merytorycznemu edycji i wszystkim instytucjom wspierającym tę edycję programu –  Polskiej Agencji KosmicznejCentrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk , Ambasada Belgii w Polsce, Fundacja Polskiej Akademii Nauk,  Uniwersytet Medyczny w LublinieKlaster “Lubelska Medycyna”Polish Space Professionals AssociationZwiązek Pracodawców Sektora Kosmicznego , MARS Society Polska ,Dziennik WschodniUraniaAstronomia24Radio LublinUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.