“SpaceShip” na 74th International Astronautical Congress w Baku 2023

Zostaliśmy zaproszeni do wygłoszenia prelekcji na 74th International Astronautical Congress – największym wydarzeniu astronomicznym na świecie, które w tym roku odbędzie się w Baku.

Będziemy tam mówić o edukacji kosmicznej i naszym interdyscyplinarnym programie edukacyjnym “Cosmic Challenge”, który realizujemy współpracując z agencjami kosmicznymi, uczelniami, obserwatoriami astronomicznymi i firmami z tego sektora.

Nasz udział w 74th International Astronautical Congress odbędzie się dzięki wsparciu z Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-20230 PROO, w ramach zadania “Promocja polskiej edukacji kosmicznej na International Astronautical Congress 2023”.

Kwota dofinansowania : 10 000,00 zł.

„Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO”: