Zapraszamy na pierwszy w Polsce Wschodniej turniej FIRST LEGO League!

Zapraszamy na pierwszy w Polsce Wschodniej turniej robotyki dla uczniów szkół podstawowych- FIRST Lego League. SpaceShip jest współorganizatorem tego wydarzenia.

FIRST Lego League to międzynarodowa inicjatywa, w której bierze udział ponad 255 000 uczestników z 88 krajów świata. W niemal 1500 wydarzeniach, które są organizowane na całym świecie, 32 000 drużyn buduje z klocków LEGO 32 000 robotów.

W turnieju w Lublinie weźmie udział 12 drużyn z następujących miejscowości województwa lubelskiego: Kraśnik, Włodawa, Dys, Hedwiżyn, Konopnica, Hrubieszów, Milanów, Stróża, Bystrzejowice, Jakubowice, Terpentyna, Karczmiska. Drużyny z tych miejscowości zgłosiły się jako pierwsze do udziału w zawodach.

Podczas turnieju drużyny będą oceniane w 4 kategoriach:

1. Robot Game

2. Konstrukcja robota (Robot Design)

3.Praca grupowa (Teamwork)

4.Prezentacja projektu (Research project)

FIRST Lego League to element większej całości – amerykańskiego programu FIRST, który ma na celu rozwój wśród dzieci i młodzieży wiedzy i umiejętności w zakresie STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics). Program ten rozwija także takie umiejętności jak kreatywność, innowacyjność, komunikacja (także w językach obcych), osiąganie celów itp. Najlepsi członkowie drużyn FIRST otrzymują możliwość podjęcia studiów na najlepszych amerykańskich uczelniach – MIT, Yale, CalTech itp. We współpracę z FIRST zaangażowane są największe firmy na świecie takie jak 3M, Microsoft, Boeing i instytucje typu NASA i US Army.

Turniej w Lublinie organizuje Wschodni Klaster Innowacji przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Partnerami wydarzenia są: Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Krzysztofa Hetmana, Powiat Kraśnicki, SpaceShip.edu.pl i pierwszy polski zespół FIRST Robotics Competition – Spice Gears Team 5883.

 

Plan wydarzenia. 

9.00-9.30. Ceremonia otwarcia.

9.35-13.00. Sesje sędziowskie w kategoriach: Research project, Robot Design, Teamwork.

13.00-16.30. Eliminacje Robot Game (rywalizacja robotów).

16.30-17.30. Półfinały i finały Robot Game.

17.30-18.00. Ceremonia zamknięcia turnieju i wręczenie nagród.

Zawody odbędą się 13 stycznia 2018r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym przy ul. Grottgera 2 w Lublinie, sala S2 na I piętrze. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Limit uczestników imprezy wynosi 300 osób. Regulamin wydarzenia znajduje się poniżej. Zapraszamy!

Wydatek współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach realizacji projektu pt. „Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II”

Regulamin_FLL_turniej